Σε αλλαγές στις ημερομηνίες κατάταξης στο Πολεμικό Ναυτικό προχώρησε το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας τις τελευταίες μέρες.

Πιο αναλυτικά, οι στρατεύσιμοι που διαμένουν στη νησιωτική χώρα και αδυνατούν, λόγω της απεργίας της ΠΝΟ, να μετακινηθούν για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό στις καθορισμένες με την Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ημερομηνίες (15, 16, 17 και 18 Μαΐου 2017), υποχρεούνται να καταταγούν έως και την 26 Μαΐου 2017, ανάλογα με την ημερομηνία λήξης της.

Όπως σημειώνεται, για τη διευκόλυνση της όλης διαδικασίας δεν θα επανεκδοθούν νέα Δελτία Κατάταξης και η κατάταξη των στρατευσίμων θα πραγματοποιηθεί με τα ήδη εκδοθέντα Δελτία Κατάταξης, των οποίων οι αναγραφόμενες ημερομηνίες κατάταξης τροποποιούνται εφόσον παρουσιασθούν ενώπιον οποιασδήποτε στρατιωτικής αρχής και διαπιστωθεί η ανωτέρω αδυναμία μετάβασης.

ADVERTISING

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες καθώς και στην ιστοσελίδα της Στρατολογίας.