"Όχι" στη δημοσιοποίηση των αναλυτικών στοιχείων γιατρών που συμμετέχουν σε εταιρικά επιστημονικά συνέδρια "είπε" για δεύτερη φορά η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Αρχή επικαιροποίησε προηγούμενη γνωμοδότησή της με την οποία έκρινε ότι η επίμαχη δημοσιοποίηση παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα των ιατρών, επισημαίνοντας όμως ότι αυτό ισχύει μόνο τα ιατρικά επιστημονικά συνέδρια και όχι τα προωθητικά.

Με τον τρόπο αυτό απορρίφθηκε αίτηση του ΕΟΦ, με την οποία ζητούσε να μεταρρυθμιστεί η γνωμοδότησή του περασμένου έτους της Αρχής, έτσι ώστε να επιτρέπεται η δημοσιοποίηση των στοιχείων των γιατρών που συμμετέχουν και στα επιστημονικά συνέδρια, όπως άλλωστε αρχικά είχε οριστεί στις διατάξεις του νόμου 4316/2014.

ADVERTISING

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Αρχής, δεν υπήρξαν νέα στοιχεία έτσι ώστε να δικαιολογείται η επανεξέταση του ζητήματος.