Υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται να συνυπάρχουν με άλλα άτομα. Εάν εσείς συγκαταλέγεστε σε αυτήν την ομάδα ατόμων, η καλύτερη σας προσέγγιση για την εξεύρεση εργασίας είναι να αναζητήσετε επαγγέλματα, όπου οι δεξιότητες των ανθρώπων δεν είναι απαραίτητες.

Δείτε παρακάτω ποια είναι αυτά τα επαγγέλματα:

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΡΟΛΟΓΙΩΝ

Απαραίτητος βαθμός κοινωνικοποίησης: 58/100

Inline Image

ADVERTISING

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Απαραίτητος βαθμός κοινωνικοποίησης: 58/100

Inline Image

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Απαραίτητος βαθμός κοινωνικοποίησης: 58

Inline Image

Δείτε ποια είναι τα υπόλοιπα επαγγέλματα στο Fortunegreece